Innkalling til skriftlig årsmøte 4. juni 2020

Postet av Nittedal Rideklubb den 7. Mai 2020

Til medlemmene i Nittedal Rideklubb

Nittedal 7. mai 2020

Innkalling til årsmøte i Nittedal Rideklubb 2020 


Styret innkaller herved til skriftlig årsmøte i Nittedal Rideklubb torsdag 4. juni 2020.


Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes skriftlig. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.  


For nærmere informasjon om skriftlige årsmøter, se NIFs side om skriftlige årsmøter her


Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest torsdag 28.mai til nittedalrideklubb@yahoo.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes. 


Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Rideklubbens hjemmeside.


Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene må dette oversendes styret på e-post før årsmøtet, slik at dette kan avklares i god tid før saksdokumentene blir tilgjengeliggjort. 


For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. 


For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Nittedal Rideklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Nittedal rideklubb  kontaktes på  nittedalrideklubb@yahoo.no


Velkommen til årsmøte! 


Med vennlig hilsen 

Styret  0 Kommentar

Årsmøte onsdag 18.mars 2020 må utsettes

Postet av Nittedal Rideklubb den 16. Mar 2020

Årsmøtet i rideklubben onsdag 18.3 utsettes til etter påske. Vi kommer tilbake med ny dato.

https://www.rytter.no/frist-for-avholdelse-av-arsmoter-uts…/

Dagens styre fungerer frem til nytt årsmøte.
0 Kommentar

Årsmøte onsdag 18.mars 2020 kl 2000

Postet av Nittedal Rideklubb den 16. Feb 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Nittedal Rideklubb. 

Årsmøtet avholdes den 18. mars 2020 kl. 20.00 på Nittedal Hestesenter (2. etg.) 

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret innen 4. mars på e-postadresse nittedalrideklubb@yahoo.no. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.nittedalrideklubb.no.  


Vel møtt!

Saksdokumenter til årsmøtet:

1. 2020_Saksliste årsmøte.pdf

2. Årsberetning NR_2019.pdf

4. 2020_Årsplan NR.pdf

4. Regnskap og budsjett NR.jpg

8 Lovnorm Nittedal rideklubb 2020.pdf

12 13 14 Innstilling fra valgkomiteen for styre året 2020.pdf


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline